Skansen Krężelin - Witamy !

Historia powstania skansenu

Nasze początki:

 • 2012 rok – pierwsze w historii wsi spotkanie dawnych i obecnych mieszkańców Krężelina;
  W owym spotkaniu wzięło udział przeszło 100 osób, choć obecnie wioskę zamieszkuję niewiele ponad dziesięciu mieszkańców.
  Pośród wielu rozmów i wspomnień zrodził się pomysł stworzenia miejsca pamięci, które będzie przypominało kolejnym pokoleniom jak wyglądało życie pierwszych mieszkańców tej wioski.
 • od 2015 roku – spotkania odbywają się regularnie;
  Uczestnicy spotkań wymieniają się pomysłami i dyskutują na temat doboru najwłaściwszej formy realizacji zamierzonego przedsięwzięcia. Na jednym z ostatnich spotkań zapada decyzja o utworzeniu skansenu z maszynami rolniczymi i sprzętem gospodarstwa domowego, których używali pierwsi mieszkańcy wioski.
 • 2019 rok – zostają przeprowadzone rozmowy dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych oraz udostępnienia przez Gminę Dębno terenu do zagospodarowania pod skansen;
 • kolejno zostają złożone cztery wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Społecznik o dofinansowanie zadań związanych z powstaniem i funkcjonowaniem skansenu;
  niestety żaden z nich nie otrzymuje dofinansowania;
 • we wrześniu 2019 roku – powstaje Stowarzyszenie Zwykłe „Skansen”, w którego skład początkowo wchodzi kilkoro członków, którzy w ramach własnych środków zajmują się poszukiwaniem
  i pozyskiwaniem ciekawego sprzętu;
 • zostają złożone kolejne wnioski o dofinansowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Dębno;
  wniosek dotyczy odpowiedniego przygotowania miejsca pod ekspozycje oraz wykonania chodnika dla zwiedzających skansen;
  wniosek zostaje przyjęty do realizacji w 2020 roku;
 • Gmina Dębno wyraża zgodę by Stowarzyszenie „Skansen” dzierżawiło część terenu przeznaczonego pod ekspozycje skansenowe;
 • wniosek skierowany do Lidera Pojezierza dotyczący zagospodarowania pozostałej części terenu oraz wykonania dojazdu do świetlicy, przy której ma być zlokalizowany skansen, spotyka się z przychylnością i zostaje zatwierdzony do realizacji;
  niestety prace częściowo zostają wstrzymane w związku z sytuacją epidemiczną w kraju;
 • 2020 rok – złożenie kolejnych trzech wniosków do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Społecznik dotyczących realizacji przedsięwzięć związanych z powstaniem i działalnością skansenu;
  stowarzyszenie otrzymuje dofinansowanie w ramach jednego z nich, dzięki czemu powstaje strona internetowa skansenu, która umożliwia wszystkim zainteresowanym wirtualny spacer po skansenie;
 • Projekt Skansen został zrealizowany w ramach projektu " Wirtualny spacer po skansenie w Krężelinie"
 • Sponsorowany przez

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia Skansenu on-line.

Na naszej stronie przedstawiamy dawne maszyny rolne.

Zachęcamy również do obejrzenia naszej galerii.

Godziny otwarcia i dojazd

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia Skansenu przez cały rok na miejscu albo online:

Email: skansen@o2.pl

Adres: Krężelin 2
74-311 Różańsko